Fältkök

Robusta reservlösningar

Välkommen till fältkök

 Här hittar du mobila och robusta reservlösningar som snabbt kan tas i bruk, för att säkerställa kontinuerlig servering av mat, oavsett situationen.

Produkter


På fältkök säljer vi produkter från Teuvan

 

Fältkök
Multifuel kapacitet
Införande och användning
Kostnadseffektivt

Ett mobilt fältkök - mångsidighet i varje roll

Ett mobilt fältkök är inte bara en reservlösning för kontinuitetsplanen, de kan också anpassas till många olika roller hos en aktör. De flyttas enkelt till den plats där en reservlösning behövs medan huvudalternativet återställs. Dessa kök kan komplettera trygghetspunkter, stödja temporära verksamheter med varmvatten eller krismåltider, bistå externa aktörer i räddningsinsatser, och utgöra en del av totalförsvaret. Dessutom är de användbara vid evenemang som tävlingar, marknader och mässor.

Kontinuitetslösning

Trygghetspunkt

Stöd till annan aktör